Nõuded filmidele ja autoritele

 • Veebifilmide Festivalile ootame sisukaid ning sõnumiga dokumentaalfilme, kogupikkusega 30 sekundit kuni 5 minutit
 • Film peab olema valminud viimase kahe aasta jooksul.
 • Esitatav film peab olema autori (autorite) enda tehtud. Teiste autorite loomingu (näiteks muusika) kasutamine peab olema kooskõlas hea tava ja autorikaitsega. Valiku creative commons muusikat leiad töötubadest.
 • Filmi autorile (autoritele) vanusepiirangut ei ole.
 • Esitatav film peab kuuluma dokumentaalfilmi žanrisse.
 • Esitada ei saa filme, mis on osalenud eelnevatel Overalli Veebifilmi Festivalidel.
 • Filmi heli ja pildi kvaliteet peab olema kuulatav ja vaadatav.
 • Film peab olema kokku monteeritud kujul ning viisakalt vormistatud (konkursile "musta" materjali ei lasta).
 • Mitte-eestikeelsel filmil peavad olema eestikeelsed subtiitrid.
 • Film ei tohi olla vastuolus seadustega ning seaduslikkuse eest vastutavad filmi autorid (iga osavõtja peab arvestama autoriõigustega ja garanteerima, et kõik filmis kasutatud on kas originaalne või autoriõigustega kooskõlas).
 • Autor (autorid) on nõus filmi esitamisõiguse andmisega konkursi korraldajatele. Esitatud filmid avalikustatakse konkursikeskkonnas film.overall.ee ning kasutatakse konkursi Facebooki lehel ning konkursiga seotud üritustel.
 • Filmide esitamise tähtaeg on 22. oktoober 2013.a.
 • Overalli Veebifilmide Festivalile saab filme esitada vaid veebikeskkonna film.overall.ee kaudu.
 • Küsimused ja ettepanekud on teretulnud aadressile film@overall.ee
< >